Desinfisering

– enklere og mer tilgjengelig med selvbetjente stasjoner

Å få desinfisert fiskeutstyr er enkelt etter vi har gått over til selvbetjente stasjoner. Vi har noen offentlige stasjoner hvor alle kan gjennomføre desinfisering, samt at noen rettighetshavere har stasjon for sine egne fiskere.

Hvordan registrere seg og desinfisere:

Alle som skal desinfisere må først kjøpe Orklakortet som inkluderer desinfisering. Kortet finnes her: https://elveguiden.no/no/elvekort/7

Man kjøper kortet kun en gang. Kortet koster totalt kr 200 (kr 180,- pluss kr 20 i gebyr).

Hvis rettighetshaveren hvor du skal fiske ikke har egen registrert stasjon så oppsøker du en av stasjonene du finner på kartet nederst på siden her

Stasjonene er fra i år selvbetjente så man gjennomfører den nødvendige desinfiseringen selv og registrer via appen at dette er utført.

Nærmere informasjon og beskrivelse hvordan dette gjøres finnes ved de ulike stasjonene.

Samme regler som tidligere år:

De lokale reglene for når man skal desinfisere er de samme for 2023 som de har vært de siste årene. Orkla Fellesforvaltning følger ”føre var”-prinsippet når det gjelder desinfisering. Det er for seint å reagere hvis vi først skulle få smitte i elva. Derfor har vi for Orkla en egen og strengere forskrift for desinfisering.

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Orkla. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i Orkla. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Orklakortet og attesten skal kunne vises fram ved eventuelle kontroller.

I praksis vil dette si at alt eller deler av utstyret ikke skal desinfiseres hvis:

– det er nytt

– det ikke er brukt siden i fjor

– hvis det var i Orkla det sist ble brukt

Forutsetningen er at utstyret ikke har vært utenfor landets grenser.

Tilreisende fra utlandet slipper desinfisering hvis alt utstyr er nytt og man kan framvise kvittering eller at det fortsatt er innpakket.

Langs vassdraget har vi noen ubetjente stasjoner hvor alle kan gjennomføre desinfisering, samt at noen rettighetshavere har stasjon for sine egne fiskere.

Ved disse registrerte stasjonene vil dere kunne desinfisere fiskeutstyret og registrere at dette er gjort via appen.

Offentlige desinfiseringsstasjoner for 2024:

Vormstad – Erik Skjerpen 977 83 501

Storås – Leif Arne Ebbesen 941 83 837

Voll – Joker Rennebu 72 42 65 50

Berkåk – Bygdasenteret 72 42 77 05