Gjenutsetting

Hvordan er det best å slippe laksen? Følg disse rådene!

Unngå å kjøre fisken så lenge at den er helt utslitt. Få den inn mot land fortest mulig. Ikke trekk fisken inn på tørt land, ikke bruk klepp eller tailer. Håv kan brukes, men bør ha knuteløst nett.

Ikke ta fisken ut av vannet mer enn nødvendig. Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen. Pass på så du ikke klemmer fisken for hardt, for eksempel i vitale organer i buken. Ikke løft fisken ut av vannet etter halen – da kan ryggen brekke!

Ta kroken ut av fiskens munn, bruk gjerne en krokløsertang som forenkler dette! Dersom kroken sitter vanskelig til er det bedre å klippe av fortommen og la kroken sitte igjen. Når kroken er ute, snu fisken på rett kjøl i vannet og ta den ut på et dypere, strømrikt sted. Se at gjellelokkene beveger seg.

Ta en kjapp måling av lengden med et målebånd og ta et foto om du ønsker det. Få en kamerat til å ta bilder. Ha fisken mest mulig i vann!

Fortsett å assistere fisken mens den kommer til hektene. Etter en liten stund vil fisken få mer krefter og automatisk forsøke å komme løs. Da er tiden for å slippe den fri. Hvilken opplevelse å se den søke ut på dypet!

 

For å hjelpe til med gjennutsetting

En god krokløsertang er nødvendig. De som fisker med mark må være spesielt påpasselige. Det er vist at fisk fanget på mark langt oftere kroker dypere og har lavere overlevelsesgrad ved gjenutsetting. Noen anbefaler også å klemme ned mothakene på krokene fordi dette forenkler krokløsningen.

 

Innrapportering

Tips: Bruk stanga som centmetermål. Regn om lengden til vekt ved å bruke omregningstabell. Innrapporter fangsten som vanlig, men føy på «Gjenutsatt».

Hold fisken med hodet mot strømmen til den har fått nok krefter til å svømme sin vei. All ”Gjenutsatt” fisk skal innrapporteres til rettighetshaver og laksebørs på lik linje som avlivet fisk, men må merkes «Gjenutsatt».

 

Video om hvordan gjenutsette fisk

Info-brosjyre fra ErT: gjenutsetting

Info-brosjyre fra NL: gjenutsetting_NL

Villaks gjennkjenningbrosjyre: Villaks-gjenkjenning