Innlevering av fisk

Fisk som er skadd skal ikke settes ut igjen i elva. Skadd fisk skal avlives og innleveres til ett av helsetunene i dalføret, hvis den ikke skal gå på kvoten. All avlivet hunnlaks over 65 cm skal leveres inn.

NB! Gjelder ikke for oppdrettslaks. Her finner du mer info om det; Ved fangst av oppdrettslaks i Orkla

På helsetunet skal man kvittere på at fisken er håndtert etter våre retningslinjer (se nedenfor) og helsetunet kvitterer på at den er mottatt.

Kopi eller bilde av kvitteringen sendes på mail eller telefon til Orkla Fellesforvaltning før fisket kan startes igjen.
Mail: rune@orklaguide.com – Mobil: +47 924 01 517

 

De tre helsetunene er:

 

Orkdal Helsetun

Fannremsvegen 22

7320 Fannrem

Telefonnummer: kjøkkenet +47 469 39 022 (hverdager: 7-16, helg: 7- 14) Avdeling +47 469 39 618 / 911 70 186 (utenfor kjøkkenets åpningstid)

 

Meldal Helsetun, v/ Meldal Samfunnshus, Kjøkken 2. etg.

Kvamsveien 2

7336 Meldal

Telefonnummer: kjøkkenet +47 907 73 706 (hverdager: 7-16, helg: 7- 14)
NB! Pr i dag ikke mulig å levere utenfor kjøkkenets åpningstid!

 

Rennebu Helsesenter

Gamle Kongevei 39A

7391 Rennebu

Telefonnummer: kjøkkenet +47 468 44 418 (hverdager: 7-16, helg: 7- 14)

Ring på utenfor åpningstiden.

 

Retningslinjer for fiskerens håndtering og innlevering av fisk:

• Ilandført fisk skal bløgges, så raskt som mulig.
• Ikke la fisken bli liggende på bakken
• I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord.
• All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene.
• Fisken legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og fisken transporteres og leveres umiddelbart til mottaksstasjon.
• Dersom umiddelbar transport til mottaksstasjon ikke er mulig, må fisken bringes på midlertidig kjøling/innfrysing.
• Krav til kjølelagring er max 4°C.
• Fryselagring skal foregå ved -18°C, eller kaldere.

 

Gjeldende regelverk er:


Forskrift om næringsmiddelhygiene § 1, EU-forordning 852/2004, vedlegg I og II.
(Her finnes de generelle reglene om god hygiene)

Forskrift om dypfryste næringsmidler 

Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften) 

Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (Fiskekvalitetsforskriften)

Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket
Se art. 18 i EU-forordning 178/2002 som setter krav til sporing i alle ledd med unntak av sluttforbruker.

Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse