Innlevering av skjellprøver

Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk.

Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene.

Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert.

Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene.

Kasser for henting og levering av skjellkonvolutter finnes ved nedkjøring til sone 3 og 4 (OJFF)(rett oppstrøms Amfi Orkanger) Volden, Forve, Eriksen, Kvåle, Midtre Ekli, Tidligere Vormstad Camping, sone 6 (OJFF), Rønningen Camping, Drogsetmoen, Bjørsetdammen, Vella-Rikstad, Coop Extra Å, Jordet-valdet, Ry laksefiske, Pollen, Aunan, rasteplass i Voll sentrum og Stamnan sentrum, samt «Flå-Slipran»- rasteplass.

I tillegg kan de leveres på desinfiseringsstasjonene: