Logo
  • Hjem
  • Regler
  • Fiskeravgift

Fiskeravgift

Alle som skal fiske etter anadrome laksefisk skal betale fiskeravgift til staten.

Personer under 18 år er fritatt for denne avgiften.

Kvittering for betalt avgift skal forevises ved kjøp av fiskekort.

Avgiften betales på postkontoret eller bank.

Mer informasjon om avgiften finner du under:

Fiskeravgift miljødirektoratet

Man kan betale avgiften via Internett og skrive ut kvitteringen på egen skriver. Denne løsningen gir en bedre distribusjon, samt rimeligere og enklere betaling av avgiften ikke minst i fra utlandet.

Her kan du betale fiskeravgiften via Internett

for å sikre årets laksefiske